Биль Тадеуш (Bil Tadeusz)

Биль Тадеуш (Bil Tadeusz)

Кандидат технических наук, старший преподаватель механического факультета Кошалинского технического университета (Польша). Окончил Ленинградский институт точной механики и оптики (1974). Кандидатскую диссертацию под руководством профессора Ф.Л. Литвина защитил в ЛИТМО в 1978 г.

Т. Биль — автор более 40 научных работ.

Научные интересы: Анализ и синтез пространственных механизмов, применение методов оптимизации в решении задач механики.

Публикации последних лет:

 • Bil T.: Modelowanie elementarnych mechanizmow przestrzennych. W ksiazce Teoria Mechanizmow i Maszyn, tom I. Pod red. Wojnarowski J., Uhl T. AGH, Krakow, 2004, 169–172.
 • Bil T.: Analiza polozen i przemieszczen trojczlonowego mechanizmu z wyzsza para kinematyczna w postaci stykajacych sie powierzchni torusa i kuli. W ksiazce „Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania”. Pod redakcja W. Tarnowskiego i T. Kiczkowiaka, Wydawnictwo Politechniki Koszalinskiej, Koszalin, 2005, 7–14.
 • Bil T.: Zastosowanie optymalizacji do analizy geometrycznej mechanizmu z wyzsza para kinematyczna typu torus-cylinder. Zeszyty Naukowe Wydzialu Mechanicznego nr 38, Koszalin, 2006, 25-32.
 • Bil T.: Analiza geometryczna trojczlonowego mechanizmu z wyzsza para kinematyczna w postaci stykajacych sie powierzchni dwoch torusow. W ksiazce: Teoria maszyn i mechanizmow, tom I, redakcja: J. Wojnarowski i M. Galicki. Zielona Gora, 2006, 67–73.
 • Bil T.: Uniwersalny model przestrzennych mechanizmow jednokonturowych. Wydawnictwo Politechniki Koszalinskiej, Koszalin, 2007, 108 s.
 • Bil T.: Optymalna synteza mechanizmu z wyzsza para kinematyczna typu torus–torus. Pomiary, Automatyka, Kontrola. nr 8, 2007, 7–9.

Публикации на русском языке:

 • Литвин Ф.Л. Биль Т.С.: Пространственный стержневой синусно-тангенсный механизм. Приборостроение, № 8., 1977, 70–73.
 • Литвин Ф.Л. Биль Т.С., Тененбаум Ю.З.: Синтез трехзвенных механизмов с соприкасающимися цилиндрами. Приборостроение, № 9, 1978, 88–93.
 • Биль Т.С., Литвин Ф.Л., Тененбаум Ю.З.: Рычажный механизм. Авторское свидетельство № 561040. Бюллетень изобретений № 21, 1977.
 • Биль Т.С., Тененбаум Ю.З.: Механизм для преобразования возвратно-поступательного движения в возвратно-вращательное. Авторское свидетельство № 599117. Бюллетень изобретений № 11, 1977.
 • Биль Т.С., Тененбаум Ю.З.: Передаточный рычажный механизм. Авторское свидетельство № 638766. Бюллетень изобретений No 47, 1978.

Информация о Тадеуше Биле представлена на портале Теория механизмов и машин

^